Download
Send

Balič/Packaging operator

Manufacturing

40461

Slovakia, Nitra, Levice

Remote Position: 

No

June 22nd, 2022

Internship: 

No

 1. Zodpovednosť za dodržiavanie pracovných postupov, technologických predpisov, kontrolných plánov, výrobných príkazov a noriem pracoviska.
 2. Zodpovednosť za obsluhu pílenia, vŕtania, ohýbania, prípadne iného obrábania.
 3. Zodpovednosť za kvalitu a výsledky vlastnej práce.
 4. Zodpovednosť za poriadok na svojom pracovisku a v jeho okolí.
 5. Zodpovednosť za pravidelnú údržbu zariadení v rámci svojej profesie. Ďalej zodpovedá za pravidelnú konfirmáciu zverených meradiel.
 6. Zodpovednosť za správne triedenie a značenie odpadov.
 7. Zodpovednosť za vyplňovanie požadovanej dokumentácie.
 8. Obsluha baliaceho pracoviska.
 9. Vizuálna kontrola výrobkov a kontrola rozmerov výliskov. Výstupná kontrola kvality hutníckych výrobkov, vyraďuje vadné výlisky.
 10. Dodržiavanie koncernových pravidiel EHS a zákonných požiadaviek na bezpečnosť a životné prostredie.
 11. Dodržiavanie všetkých požiadaviek integrovaného systému riadenia.
 12. Okrem vyššie menovaných povinností je zamestnanec povinný plniť ďalšie úlohy uložené priamym nadriadeným v rámci poslania odboru, v súlade s pracovným zameraním pracovného miesta.